Klantenservice

Klachten

Ik heb een klacht. Waar kan ik hiermee terecht?
Neem contact met ons op. Wij zullen onmiddellijk proberen de klacht met u op te lossen. Als wij verwachten dat het uitzoeken van de klacht meer dan zeven werkdagen zal duren, zullen wij u dat direct laten weten.
Mochten wij er niet uitkomen, dan is het goed te weten dat Mammuth onderdelen & accessoires is aangesloten bij de Stichting Webshop Keurmerk en zich houdt aan de door de stichting voorgeschreven regels ten aanzien van klachten en geschillen.

Regels Webshop Keurmerk:

1.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de website van de Stichting Webshop Keurmerk www.keurmerk.info. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop Keurmerk via info@keurmerk.info.
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
4. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd.

Privacy

Mammuth onderdelen & accessoires respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en zakelijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Mammuth onderdelen & accessoires gebruikt uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Mammuth onderdelen & accessoires zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Mammuth onderdelen & accessoiresgebruikt de verzamelde gegevens alleen om haar klanten de volgende diensten te leveren: Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, mailadres en afleveradres nodig om uw bestelling uit te voeren en u van de status daarvan op de hoogte te houden.

Alleen wanneer u heeft aangegeven dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen worden uw gegevens gebruikt om u te informeren over Mammuth onderdelen & accessoires en over speciale aanbiedingen, acties en activiteiten zoals proeverijen. Wanneer u hier niet langer prijs opstelt, kunt u ons dat laten weten door in de nieuwsbrief op de link "afmelden" te klikken, of door een mail te sturen naar info@mammuth.nl.

Als u bij Mammuth onderdelen & accessoires een account aanmaakt, bewaren wij de gegevens op een beveiligde server. Bij uw account slaan we informatie op, zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mail adres en order en aflevergegevens, zodat u deze niet bij iedere bestelling hoeft in te vullen.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.